0944636593

USB WIFI CHO PC

THIẾT BỊ THU WIFI CHO MÁY TÍNH PC – LAPTOP – CARD WIFI

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

120.000đ

Giá 69.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

199.000đ

Giá 129.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng

———————

199.000đ

Giá 149.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng

———————

240.000đ

Giá 149.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

280.000đ

Giá 199.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

290.000đ

Giá 199.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

299.000đ

Giá 219.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

390.000đ

Giá 249.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

549.000đ

Giá 299.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

380.000đ

Giá 299.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

349.000đ

Giá 309.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

399.000đ

Giá 349.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

595.000đ

Giá 399.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

699.000đ

Giá 499.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC), máy xách tay (laptop).
Hỗ trợ Window 10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

999.000đ

Giá 649.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

1.399.000đ

Giá 990.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

999.000đ

Giá 799.000đ

Dùng cho máy tính bàn (PC).
Hỗ trợ Window 7/8/10/11
Bảo hành: 12 tháng
———————

1.499.000đ

Giá 1.190.000đ

BỘ PHÁT WIFI 4G

THIẾT BỊ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC THƯƠNG HIỆU UY TÍN NHẤT HIỆN NAY

Contact Me on Zalo